Filip Bogdanović rođen je 20. kolovoza u Našicama, Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završio je u Našicama. 2015. godine upisao je studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Zvanje sveučilišnog prvostupnika stekao je 2018. godine, a magistra znanosti 2020. Njegov studentski rad bio je usmjeren na RF komunikacije, mikroelektroniku, poluvodičku tehnologiju, optoelektroniku. Kao student sudjelovao je u projektu FERSAT, gdje je radio na razvoju visoko-osjetljivog detektora UV svjetla za mjerenje debljine ozonskog omotača sa satelita. Svoj rad na projektu FERSAT predstavio je na ICECOM Satellite Workshop, 2019. Kao student pripravnik bio je zaposlen u A1 Hrvatska 2018., te Hrvatskom Telekomu 2019. i 2020., gdje je radio u odjelima zaduženima za infrastrukturu mobilnih mreža. 

 

Od listopada 2020. godine zaposlen je kao znanstveni suradnik u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave. Njegov istraživački rad usmjeren je na dizajn i optimizaciju visoko učinkovitih pojačala snage u naprednoj tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje (HCBT).