Lovro Marković rođen je 16. siječnja 1996. u Zagrebu. Pohađao je zagrebačku XV. gimnaziju. 2017. godine završio je preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: FER). Tijekom preddiplomskog i diplomkog studija, bio je predstavnik studenata FER-a u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu. 2017. upisuje diplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije na FER-u te akademsku godinu 2017./2018. provodi na razmjeni na Njemačkom sveučilištu "Karlsruhe Institute for Technology". U periodu od 2018. do 2019. godine, zaposlen je kao suradnik na Institutu za svjetlost (Light Technology Institute) pri KIT-u. U siječnju 2018. godine završava praksu u Europskom parlamentu. U veljači i ožujku 2019., odrađuje dvomjesečnu znanstvenu praksu na Fraunhofer Institutu za fiziku čvrstog stanja u Freiburgu. Diplomirao je 2020. godine na temu "Optimiranje strukture germanijskih fotodetektora sa slojem amorfnog bora". Lovro Marković dobitnik je nagrade dekana Fakulteta elektrotehnike i računarstva za rang pri upisu studija te nekoliko nagrada za sturtup inovacije. Od rujna 2019. zaposlen je kao nastavnik tehničke kulture i fizike u osnovnoj školi. U ožujku 2020., zapošljava se na radno mjesto asistenta na Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave zagrebačkog FER-a, u sklopu HRZZ projekta ”Nova generacija poluvodičkih elemenata i integriranih sklopova za eru Interneta stvari”. 

Područja znanstvenog i stručnog interesa Lovre Markovića uključuju analizu, simulaciju i optimizaciju poluvodičkih elektroničkih elemenata, istraživanje karakteristika novih materijala za elektroničke i optoelektroničke elemente te solarne ćelije.