Mirko Poljak je docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na ovoj instituciji je doktorirao u svibnju 2013. u području nanoelektronike, uz mentorstvo prof. dr. sc. T. Suligoja (FER) i prof. dr. sc. K. L. Wanga (UCLA).

U ljeto 2009. se usavršavao na European School on Nanosciences and Nanotechnologies u Grenobleu (Francuska). Cijelu akad. god. 2011./2012. bio je gostujući istraživač - Fulbright Fellow - u grupi Device Research Lab, Dept. of Electrical Engineering, University of California Los Angeles (SAD). U prosincu 2014. i lipnju 2015. je bio na dva jednotjedna usavršavanja u Atomistic Simulation Centre, Queen's University Belfast, Belfast (UK).

Znanstveni rad dr. Poljaka fokusiran je na razvoj modela i numeričkih simulatora za projektiranje, analizu i optimizaciju elektroničkih elemenata na nanoskali. Za vrijeme doktorskog studija, bio je fokusiran na transport nosilaca u niskodimenzionalnim nanoelektroničkim elementima poput UTB SOI, FinFET i UTB InGaAs-OI struktura. Za vrijeme boravka na UCLA-u, istraživao je transportna i elektronska svojstva grafena i grafenskih nanovrpci, eksperimentalno i teorijski. Trenutni interesi pokrivaju razvoj atomističkog kvantnotransportnog simulatora za analizu novih 2D materijala poput fosforena za digitalnu, analognu i senzorsku elektroniku na nanoskali. Dr. Poljak je autor 12 radova u međunarodnim časopisima s nadprosječnim faktorom utjecaja (uključujući rad u časopisu Nano Research s faktorom utjecaja od 8,9) te preko 25 znanstvenih radova na međunarodnim konferencijama. Radovi su mu citirani preko 230 puta prema Google Scholaru. Google Scholar profil s podacima o citiranosti dostupan je ovdje, podaci iz baze Scopus ovdje, a podaci iz baze Web of Science ovdje.

Recenzent je časopisa IEEE Transactions on Electron Devices, Applied Physics Letters, Journal of Applied Physics, Solid-State Electronics, itd. Član je IEEE, IEEE Electron Devices Society i Hrvatske udruge MIPRO. Dr. Poljak je dobitnik Godišnje nagrade sveučilišnih nastavnika i znanstvenika u Zagrebu (2017.), Nagrade za znanost FER-a za svjetski priznati istraživački rezultat (2016.), Nagrade Vera Johanides za mlade znanstvenike Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (2014.), Srebrne plakete "Josip Lončar" za naročito uspješnu doktorsku disertaciju (2013.), Nagrade za znanost FER-a za iznimno postignuće u istraživačkom radu (2013.) te prestižne Fulbrightove stipendije Vlade SAD-a (2011.).

 

Popis radova

Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Scholar

IEEE Xplore