PATENTI

1. M. Koričić, T. Suligoj, H. Mochizuki, S. Morita, Semiconductor device and fabrication method thereof, Taiwan Intellectual Property Office, Patent No.: TW I505442 B , 2015.

2. T. Suligoj, M. Koričić, H. Mochizuki, S. Morita, Semiconductor device comprising a lateral bipolar transistor , United States Patent and Trademark Office (USPTO), Patent No.: US 8772837 B2 , 2014.

3. M. Koričić, T. Suligoj, H. Mochizuki, S. Morita, Semiconductor device and fabrication method thereof, Taiwan Intellectual Property Office, Patent No.: TW I435435 B , 2014.

4. T. Suligoj, M. Koričić, H. Mochizuki, S. Morita, Semiconductor Device and Method for Manufacturing Semiconductor Device, Japanese Patent Office, Patent No.: JP 5603917 B2 , 2014.

5. T. Suligoj, M. Koričić, H. Mochizuki, S. Morita, Semiconductor Device and Method for Manufacturing Semiconductor Device, Japanese Patent Office, Patent No.: JP 5576451 B2 , 2014.

6. T. Suligoj, M. Koričić, H. Mochizuki, S. Morita, Hybrid-integrated lateral bipolar transistor and CMOS transistor and method for manufacturing the same, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Patent No.: US 8569866 B2 , 2013.

7. T. Suligoj, M. Koričić, H. Mochizuki, S. Morita, Semiconductor Device and Method for Manufacturing Semiconductor Device, Japanese Patent Office, Patent No.: JP 5140092 B2, 2013.

8. M. Koričić, T. Suligoj, H. Mochizuki, S. Morita, Semiconductor Device and Method for Manufacturing Semiconductor Device, Patent Office of the P.R. China, Patent No.: CN101897017 B, 2012.

9. T. Suligoj, M. Koričić, H. Mochizuki, S. Morita, Semiconductor Device and Method for Manufacturing Semiconductor Device, Korean Patent Office, Patent No.: KR 20121162860 B1, 2012.

10. M. Koričić, T. Suligoj, H. Mochizuki, S. Morita, Semiconductor Device and Method for Manufacturing Semiconductor Device, Patent Corporation Treaty, World Intellectual Property Organization, Patent No.: WO/2009/081867, 2009

11. T. Suligoj, P. Biljanović, K.L. Wang, Horizontal Current Bipolar Transistor and Fabrication Method, US PTO US Patent No.7,038,249, May 2006.

12. T. Suligoj, P. Biljanović, K.L. Wang, Horizontal Current Bipolar Transistor, Patent Corporation Treaty, World Intellectual Property Organization, No. WO 02/080281 A1, October 2002.

 

TOPOGRAGIJE POLUVODIČKIH PROIZVODA

1. T. Suligoj, M. Koričić, J. Žilak, HCBT MIX1B-Aktivno dvostruko balansirano frekvencijsko miješalo u tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje, T20130002, Hrvatski glasnik intelektuanog vlasništva 8/2014.

2. T. Suligoj, M. Koričić, J. Žilak, HCBT MIX1B-Aktivno dvostruko balansirano frekvencijsko miješalo s pojačalom lokalnog oscilatora u tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje, T20130003, Hrvatski glasnik intelektuanog vlasništva 8/2014

 

OBJAVLJENI

US 2014035063, US 20110266630, EPA02224478, EPA02784823, EPA02897171, TW 201330225, TW 200945550, KR 20100098524, JP 2013012782 A, JP 2013038445 A