Bivši članovi laboratorija

Poslijedoktorand

Sanja Žonja, Ph.D

 

Asistent

Sabina Krivec

 

Zavodski suradnik

Marko Šimić