Željko Osrečki diplomirao je 2014. godine na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku a potom 2016. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Od srpnja do listopada 2016. godine zaposlen je kao stručni suradnik na projektu „Demonstracija niskošumnog pojačala upotrebom diskretnih bipolarnih tranzistora s horizontalnim tokom struje“ na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. U listopadu 2016. upisuje doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu gdje je zaposlen kao stručni suradnik na projektu „Poluvodički elementi visokih performansi za primjene u sklopovima za bežične komunikacije i optičke detektore“. U sklopu istraživanja bavi se projektiranjem i optimizacijom visokofrekvencijskih pojačala snage u naprednoj bipolarnoj tehnologiji s horizontalnim tokom struje – HCBT.

Dobitnik je Rektorove nagrade za timski znanstveni rad pod nazivom „Projektiranje sklopova za potiskivanje proboja fotodioda za detekciju jednog fotona“.

 

Popis radova

Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Scholar

IEEE Xplore