Josip Žilak rođen je 3. siječnja 1986. godine u Slavnskom Brodu. Diplomirao je i doktorirao 2009. odnosno 2017. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Od travnja 2010. godine zaposlen je u tvrtki Xylon d.o.o. na radnom mjestu razvojnog FPGA inženjera gdje sudjeluje na projektima razvoja i testiranja ugradbenih računalnih sustava baziranih na FPGA tehnologiji. Od lipnja 2011. godine zaposlen je kao Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave na FER-u, gdje trenutno radi kao poslijedoktorand.

Njegov znanstveni rad fokusiran je na napredne strukture bipolarnih tranzistora s naglaskom na eksperimentalnu demonstraciju tehnologije bazirane na bipolarnom tranzistoru s horizontalnim tokom struje - HCBT. U sklopu istraživanja bavi se simulacijama, projektiranjem i mjerenjem integriranih sklopova temeljenih na HCBT-u. Sudjelovao je u uspostavljanju mjernog sustava za karakterizaciju elektroničkih elementa i sklopova za komunikacijsku tehnologiju.

Autor je ili koautor 4 znanstvena rada u časopisima s međunardnom recenzijom, preko 15 znanstvenih radova na međunarodnim konferencijama te tehničkih ekspertiza za Asahi Kasei Microdevices Co. Ltd. u Japanu, Delft University of Technology u Nizozemskoj i Laser Components DG, Inc. u SAD-u. Član je Društva za elektroničke elemente i Društva za poluvodičke integrirane sklopove IEEE (IEEE EDS i SSCS).

 

Popis radova

Hrvatska znanstvena bibliografija

Google Scholar

IEEE Xplore