Ivan Berdalović rođen je u Mohácsu, u Mađarskoj, 8.11.1992. Osnovnu i srednju i školu završava u Belom Manastiru, a potom upisuje studij elektrotehnike i informacijske tehnologije na Fakultetu Elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija bavi se predmetima na području mikroelektronike, poluvodičke tehnologije, optoelektronike te analognih i digitalnih integriranih sklopova. Uz odličan prosjek prima i nagradu "Josip Lončar" za uspjeh na prvoj godini diplomskog studija te Rektorovu nagradu za najbolji znanstveni rad. Magistrirao je 2016. na temu fotodetektora s lavinskom multiplikacijom za detekciju jednog fotona, nakon čega se zapošljava kao doktorand u Europskoj organizaciji za nuklearna istraživanja (CERN), gdje se bavi projektiranjem naprednih piksel detektora za eksperiment ATLAS. Osim stručnog usavršavanja na području mikroelektronike i detektora, tijekom doktorata sudjeluje i na tečajevima o menadžmentu inovacijama i primjeni tehnologija u poslovnom svijetu, te stječe i certifikat PRINCE2 za upravljanje projektima.

Od 2019. radi kao postdoktorand u Laboratoriju za mikro- i nanoelektroniku na FER-u, gdje se bavi modeliranjem transporta nosilaca u naprednim nanoelektroničkim strukturama poput tranzistora s visokom pokretljivosti elektrona (HEMT) izrađenih od galijeva nitrida (GaN) i srodnih materijala. Autor je i koautor brojnih radova na temu fotodioda s lavinskom multiplikacijom, piksel detektora otpornih na zračenje i modeliranja pokretljivosti  elektrona, te je sudjelovao na nekolicini međunarodnih konferencija.

 

Popis radova

Hrvatska znanstvena bibliografija

IEEE Xplore